Kommunestyremøte 12.02.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll
Sentralkjøkkenet nye lokaler - tomtevalg
Strategi for anskaffelser i Værnesregionen - Etiske retningslinjer VR Innkjøp
Kommunestrukturreformen geografisk retningsvalg - videre prosess
Stjørdal ungdomsråd - årsrapport 2014
webløsning fra Serit Itum