Kommunestyremøte 18. februar 2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
8/2016 Krav om legalitetskontroll - Økonomiplan
9/2016 Eldrerådet årsmelding 2015
10/2016 Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2015
11/2016 2-064 Tønsåsen boligfelt - fastsetting av planprogram
12/2016 4-041 Bergkunstmuseet (Helleristningsmuseum på Leirfall) Reguleringsplan
13/2016 1-244A Detaljplan Dregsethveien, 2. gangsbehandling av reguleringsplan
14/2016 Sjøsiden bortfall av forkjøpsrett
15/2016 Gråelva Skjelstadmark - sikring - byggetrinn 5 - distriktsandel
FO 4/2016 Interpellasjon ordfører Nye kompetansekrav for lærere
FO 5/2016 Interpellasjon ordfører Mobbeombud
FO 6/2016 Interpellasjon til ordfører Mobbing
FO 7/2016 Spørsmål til ordfører Vedrørende informasjon om flyktningestatus i Stjørdal kommune
16/2016 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum