Kommunestyremøte 23.05.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
422985 Ny Sandskogan barnehage - finansiering,
Stjørdal kommune - regnskap 2012 -
Årsmelding 2012
Skatteregnskapet 2012
Tilbakemelding ikke gjennomførte
Retningslinjer for forebygging og håndtering av
Retningslinjer for forebygging og håndtering av
Stjørdal kommune - kommunevåpen
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS - Nye
Tilstandsrapport grunnskolen skoleåret
LOKAL FORKSRIFT
Idrettslaget Stjørdals Blink, anmodning om
Fossliveien 18 Romprogram og skisse til drift
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret den
webløsning fra Serit Itum