Kommunestyremøte 18.12.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning av musikkskolen
Eventuelt
Godkjenning av sakliste og opprop
Stjørdal kommune - eierskapsmelding
Serveringsloven - endring av forskrift om åpningstider
Delegeringsreglement - endringer
Evaluering av den interkommunale barneverntjenesten
Naboer AB - forlengelse av aksjonæravtale 2009 - 2011
Flyktninger bosetting 2009
Opsjonsavtale del av gnr. 83 brn 2 Balstad eiendom
Arnastadåsen boligfelt - byggetrinn 3 Reguleringsplan
Husbyåsen - reguleringsplan
Reguleringsplan for Skolegata 15 spesialboliger 2. gangsbehandling
Byggesaksbehandling og regulering gebyr 2009
Kommunale avgifter - Kart - og oppmålingsgebyr 2009
Årsavgift vann og avløp 2009
Renovasjonsavgift 2009
Feieavgift 2009
Etat omsorg betalingssatser 2009
Kunstgressbanen - betalingssatser 2009
Skoler og idrettsanlegg - utleiesatser 2009
Stjørdal kulturskole - økning for foreldrebetaling 2009
Busjett 2009
Interpellasjon til ordfører - Stjørdalskonferansen - en årlig arena for å samle trådene for en kommune med vekst og utvikling
Interpallasjon til ordfører - Værnes kirke, Stjørdal kommunes fremste kulturskatt
webløsning fra Serit Itum