Kommunestyremøte 16.02.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
Orientering om Miljøpakken/byvekstavtale ved Henning Leirvåg, Leder for Miljøpakken Trondheim kommune
Referatsaker
10/2017 Boligsosial handlingsplan 2016 - 2019
11/2017 Omsorg 2032 Helse- og omsorgsplan 2017-2020
12/2017 Vurdering av behov for kommunedelplan handel og næring
13/2017 Blues in Hell - partnerskapsavtale 2017-2019
14/2017 Overdragelse eierskap NTE
FO 5/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 16.02.17 - barnefattigdom
FO 6/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 16.02.17 - bruken av gågata i Stjørdal
15/2017 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum