Stjørdal kommunestyre 26.03.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og godkjenning av saklista
Ny regulering av Stjørdal sentrum
Revidering av plan for idrett og friluftsliv
Stjørdal helsestasjon - ombygging
Tilbakebetaling av tapt undervisning time for time
Regler og takst for leie av torgplasser og gategrunn
Skolegata 15 - finansiering inkl husleieberegning
Fossliv 14 finansiering inkl husleieberegning
Verv og økonomiske interesser - www.styrevervregister.no -
Spørsmål til ordfører i kommunestyret 06.0308 - åpning av Steinvik lager for allmennheten
Interpellasjon - opprop for et godt landbruksoppgjør
Interpellasjon - miljøfortårn i Stjørdal kommune
webløsning fra Serit Itum