Kommunestyremøte 18.05.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
Referatsaker
37/2017 Skolestruktur i Hegraområdet koblet til fremtidig skoleutbygging i Stjørdal. Helhetlig skoleplan
38/2017 Bergkunstmuseum - Bygging og finansiering
39/2017 Park på Husbyjordet
40/2017 Årsoppgjøret 2016 - Årsregnskap og årsrapport
41/2017 Årsrapporter 2016 Etater og enheter
42/2017 Blues in Hell - kommunal garanti 2017
43/2017 Steinvikholm musikkteater - avskrivning av lån
44/2017 E6 Ranheim-Åsen - Lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger
FO 14/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 18.05.17 - Bygging av helsehus
FO 15/2017 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.05.17 - Lys, bredere veiskulder og busstopp på FV 33
45/2017 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum