Kommunestyremøte 26.01.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
1/2017 Befolkningsprognose 2016-2050
2/2017 Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter av budsjettforlik og budsjettvedtak desember
3/2017 Helsehus - sluttrapport konseptfase med tomtevalg og innhold
4/2017 Omsorgsboliger - sluttrapport fra konseptfasen med tomtevalg og innhold
5/2017 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017-2020
6/2017 1-228-B Lekeareal ved Munkhauggata - 2 gangs behandling
7/2017 Økonomireglement revidering
8/2017 Veileder. Hvordan forebygge og håndtere hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme i Stjørdal kommune
FO 1/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 26.01.17 - Åndelig omsorg
FO 2/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 26.01.17 - Ny brannstasjon i Stjørdal kommune
FO 3/2017 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 26.01.17 - Barnevernet
FO 4/2017 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 26.01.17 - Gatelys
9/2017 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum