Kommunestyremøte 28.11.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
1-210 B - Husbyåsen K1 - barnehage - detaljplan 2. gangsbehandling av reguleringsplan
Stjørdal kulturutvikling AS. Søknad om kommunal garanti for byggelån, forlengelse og økt garantibeløp
Hverdagsrehabilitering
SARA 2015 - lokalisering av renseanlegg
1-233 Prestmoen festivalområde - reguleringsplan
Gebyr og betalingssatser 2014 - korrigering av bestemmelser i byggesaksgebyrene og gebyr etter matrikkelloven samt renovasjonsavgift for 2014
Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum