Kommunestyrmøte 19.04.18

Oppløsning:
Laster avspiller
FO 16/18 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 15.03.2018 - Fraværsgrense i ungdomsskolen
FO 18/18 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 19.04.2018 - tolking av vedtak
PS 48/18 Talenttilbud i Stjørdal kulturskole
Innledning og evt. underholdning
PS 40/18 Befolknings- og elevtallsprognose 2017, supplerende opplysninger
PS 41/18 Kommunal planstrategi - rapportering 2017
PS 42/18 Fastsetting av planprogram for områdeplan 1-243 Stjørdal sentrum S3
PS 43/18 Omsorgsboliger Lillemoen - framskyndet utbygging
PS 44/18 Nye lokaler Stjørdal voksenopplæring - tilleggsbevilgning
PS 45/18 Paviljongbygg som tilleggslokaler ved Kvislabakken skole
PS 46/18 Omgjøring av investeringsmidler (KORIS) til driftsmidler, knyttet til kunstprosjekt.
PS 47/18 Barnevernvakta
PS 49/18 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2017
FO 10/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 19.04.2018 - kommuneadvokat i Stjørdal kommune
FO 11/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 19.04.2018 - revidert sykkerlplan
FO 12/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 19.04.2018 - heliumballonger/ gassballonger
FO 13/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 19.04.2018 - tilrettelegging for skisporten i Remarka og Stjørdal
FO 14/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 19.04.2018 - eldrevern
FO 15/18 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 19.04.2018 - ny lærernorm
FO 17/18 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 19.04.2018 - tilsyn i fosterhjem
FO 19/18 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 19.04.2018 - HR i Stjørdal kommune
PS 50/18 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum