Kommunestyremøte 24.05.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 51/18 Søknad fra Selbuskogen skisenter AS om å frafalle krav om pant knyttet til kommunal garanti på byggelån
PS 57/18 Kommunepsykolog - fast tilsetting
RS 6/18 Møteprotokoll politisk nemnd barn og unge VR11042018
RS 7/18 Møteprotokoll politisk nemnd Helse og samfunn VR 11042018
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og sakliste
RS 5/18 Møteprotokoll Regionrådet VR 18.04.2018
PS 52/18 Blues in Hell - Kommunal garanti 2018
PS 53/18 Søknader - Søndagsåpne butikker i Stjørdal kommune under Landsskytterstevnet 2018
PS 54/18 Eierskapsmelding 2017 - revidert
PS 55/18 Årsoppgjør 2017 - årsregnskapet
PS 56/18 Årsrapport 2017 inklusive årsmeldinger fra etater og enheter
PS 58/18 Søknad om fritak - Astrid Nordahl
FO 20/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret - 24.05.18 - hvordan løse plastproblematikken i Stjørdal kommune
FO 21/18 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 24.05.18 - vegvedlikehold av kommuneveg 53
PS 59/18 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum