Stjørdal kommunestyre 01.02.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og velkommen
Utdeling av erkjentlighetsgaver
Opprop og forfall
Sak 1/07 Parsell av gnr 113, bnr 0039 - Trygge barnehager - privat reguleringsforslag
Sak 2/07 45/1 Forbord vestre - reguleringssak
Sak 3/07 Reguleringsplan ny E6, parsell Værnes - Kvithammer
Sak 4/07 Sluttføring av E4 Trondheim - Stjørdal
Sak 5/07 Stokkan ungdomsskole - utbygging
Sak 6/07 Flora barnehage - nybygg
Sak 7/07 Stjørdal kommune - smittevernplan
Sak 8/07 Betalingssatser i barnehagene fra 01.1.2007
Sak 9/07 Etat omsorg - betalingssatser 2007 - tillegg
Sak 10/07 Struktur og økonomi i Stjørdal kulturskole
Sak 11/07 Steinvikholm musikkteater - ekstraordinært engangstilskudd
Sak 12/07 OL i Trondheim 2018
Sak 13/07 Framnes idrettspark - nærmiljøanlegg 2006. Søknad om simpel kausjon for lån til idrettspark Framnes
Sak 14/07 Evja ervervsområde - Stjørdal utleiemaskiner AS - utbyggingsavtale
Sak 15/07 Ungdomsrådet - valg
Spørsmål til ordfører fra Ivar Vigdenes om barnehageutbygging i kommunen
webløsning fra Serit Itum