Kommunestyremøte 21.03.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Godkjenning av sakliste
Retningslinjer for overgangen mellom barnehage og barneskole
Nettverk for lading av elektriske kjøretøy i Nord-Trøndelag - finansiering av supplerende ladepunkter i Stjørdal sentrum.
Gammelverksgt. 2, innløsning av eiendommen gnr. 84, bnr. 233
Velferdsteknologi- prosjekt ved Utviklingssenter for hjemmetjenesten
Eldrerådet - årsmelding 2012
Selskapskontroll Stjørdal kulturutvikling AS
Kontrollkomiteens årsrapport 2012
Ytterligere kjøp av aksjer i Tangen Næringsbygg AS
Interpellasjon til kommunestyret den 21.03.2013 - Merket plass for sykebil og taxi foran Apotekgården
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret den 21.03.2013 - Ansettelser i Stjørdal kommune
webløsning fra Serit Itum