Stjørdal kommunestyremøte 29.04.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og kulturinnslag v/ Stjørdal kulturskole
Godkjenning av sakliste og opprop
Skatteregnskapet 2009
Stjørdal kommunes regnskap 2009 - revisjonsberetning
Årsberetning 2009
Tilbakemelding av ikke gjennomførte kommunestyrevedtak i 2009
Økonomisk sosialhjelpssatser
Skolegt 15 - Boliger for funksjonshemmede - økning i budsjett
Stjørdal voksenopplæring - utredning
Blues in Hell - kommunal garanti
Samarbeidsavtale - Felles tjenestesenter for IKT i Værnesregionen (VR) kommunene Frosta, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal
Tangen Næringsområde - kontrakter og utbyggingsavtaler mellom Stjørdal kommune og Statoil ASA
Regional strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - høring i kommunene
IKAP, interkommunal arealplan for Trondheimsregionen 1. høringsutkast
E6 Gråelva - Kvithammar. Pinsippsak om kryssløsninger og tilknytning til Ringveg nord og fylkesveg 36 Innherredsvegen
Interpellasjon til ordfører 29.04.2010 - Ishall i Stjørdal
webløsning fra Serit Itum