Kommunestyremøte 04.10.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 81/18 Saldering driftsbudsjett 2018
PS 82/18 Vedtekter- Midt-Trøndelag Regionråd
PS 83/18 Søknad om kommunal kausjon - HELLRX AS
PS 84/18 Lånke IL - Kommunal garanti på lån til rehabilitering av kunstgressbane på Lånke Stadion
PS 85/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, fastsetting av valgdag
FO 28/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 04.10.18 - Forsert innsats og videre arbeid med kommunedelplan Langøra
FO 29/18 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 04.10.2018 - Arbeid for enighet med Avinor om utbygging av flyplassen
PS 86/18 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum