Stjørdal kommunestyre 13.11.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning av musikkskolen
Opprop og godkjenning av sakliste
Skjelstadmark stemmekrets og Haraldreina stemmekrets - endring i stemmekretsinndelingen
Valg av medlemmer til Ungdomsrådet
Oppnenvning av klagenemnd iht kommunehelseloven §2-4
Stokkan ungdomsskole - nytt skoleanlegg kostnadsramme og finansiering
Fosslivn 14 - drift og organisering
Varmebassenget i Breidablikkvn - mangler ift forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv.
Husbyåsen reguleringsplan
Sluttregnskap - investeringsprosjekter bygg
Samordning av arbeids - og aktivitetstilbudene i Stjørdal
Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan 2009
Økonomiplan 2009 - 2012
Grunnerverv for ny Stokkan ungdomsskolen og friområder. Del av gnr. 95 og bnr. 95
webløsning fra Serit Itum