Kommunestyremøte 26.10.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Samhandlingsreformen
Rådmannen presenterer forslag til økonomiplan 2012 - 2015 og Budsjett 2012
webløsning fra Serit Itum