Stjørdal kommunestyre 23. oktober 2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Skriv navn på bokmerke
Innledning og interpellasjon
Opprop og godkjenning av sakliste
98/08 Felles arbeidsgiverkontroll
99/08 Økonomirapportering 2008 2. tertial
100/08 Rådet for funksjonshemmede - mandat
101/08 Remyra Kunstgress - kommunal garanti
102/08 Reguleringsplan for gang - og sykkelveg FV 23 Lånke skole - Tønnsåsen 2. gangsbehandling
103/08 Kvislabakken barnehage, Vikanvegen. 2. gangsbehandling inkludert utvidet høring Statens vegvesen
104/08 Plan 1 - 196 B Ringveg nord parsell E6 - Innherredsvegen
105/08 Reguleringsplan for Ringveg nord parsell Husbyberga - Innherredsvegen
106/08 111/25,29 Reina boligtun på Haraldreina - reguleringsplan - 2. gangs behandling
107/08 Krav på legalitetskontroll av K-sak 93/08
108/08 Interpallasjon til ordføreren i kommunestyremøtet 23.10.2008 om trafikksikkerhet ved jernbaneovergangen i Innherredsvegen
webløsning fra Serit Itum