Kommunestyremøte 22.08.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 50/19 - Finansiering Hjelset VBA
PS 51/19 - 3-045 2. gangs behandling reguleringsplan Skatvalshaugen boligfelt - detaljplan
PS 52/19 - Revidering av forskrift om politivedtekt
PS 53/19 - Naboer AB, videreføring av aksjeeieravtale for perioden 2020-2023
PS 54/19 - Suppleringsvalg - Nytt medlem i komite Levekår for resten av valgperioden 2015 - 2019
PS 55/19 - Høring - NVE's forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land
PS 56/19 - 1-251 Stjørdal sentrum 2. gangsbehandling
FO 27/19 - Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 22.08.19 - Sikring av gravstøtter i Stjørdal kommune
FO 28/19 - Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 22.08.19 - Avviks - og kvalitetssystemet
FO 29/19 - Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 22.08.19 - Aktivitet for utviklingshemmede på Fides
FO 30/19 - Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 22.08.19 - Omsorg
FO 31/19 - Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 22.08.19 - Evaluering av ny spesialpedagogisk praksis ved Halsen ungdomsskole
FO 32/19 - Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.08.19 - skolemat
FO 33/19 - Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 22.08.19 - Stjørdal kommune en heltidskommune
webløsning fra Serit Itum