Kommuenstyremøte 17. 12.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
120/15 Ungdomsrådet - valg 2016/17
121/15 Kommunale nemnder og råd - Valgperioden 2015-2019
122/15 Kontrollkomiteens årsplan 2016
123/15 Selskapskontroll Fides as
124/15 Sammenstilling av resultat medarbeiderundersøkelse 2015 og beskrivelse av videre prosess og arbeid med resultatene
125/15 Mandatbeskrivelse for utarbeidelse av helhetlig risiko- og sørbarhetsanalyse Stjørdal kommune
126/15 Gebyr og betalingssatser 2016 - renovasjonsgebyr
127/15 Avskriving misligholdte krav 2015
128/15 Kommunalt næringsfond, tilføring av midler
129/15 Kvalitetsmelding for grunnskolene i Stjørdal kommune 2014-2015
130/15 Utviklingssenter for hjemmetjenester - orientering
131/15 Krisesenteret i Nord-Trøndelag, revidert selskapsavtale
132/15 Fylkestings- og kommunestyrevalget 2015, oppsummering og evaluering
133/15 Folkevalgets arbeidsvilkår 2016-2019
134/15 Reglement for godtgjørelse for folkevalgte
135/15 Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016
136/15 Aksjeinnskudd kr. 20.290.000 i henhold til vedtak i generalforsamling Stjørdal kulturutvikling as 20. nov 2015. Beløp i henhold til kommunestyresak (53/15) 21. mai knyttet til salg av BFT3 til Vennatrø Eiendom as
137/15
126/15 Gebyr og betalingssatser 2016 - renovasjonsgebyr
37/15 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 17.12.2015 Sentraliserte plasser for oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften, ev offentlig organisert oppskyting i Stjørdal sentrum
38/15 Spørsmål til ordføreren 17.12.2015 Gang- og sykkelveg i Elvran
138/15 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum