Stjørdal kommunestyre 06.03.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
15/08 Revidering av plan for idrett og friluftsliv
18/08 Stjørdal helsestasjon - ombygging
19/08 Tilbakebetaling av undervisning time for time
20/08 Regler og takster for leie av torgplasser og gategrunn
21/08 Skolegt 15 - finansiering inkl. husleieberegning
22/08 Fossliv 14 - finansiering inkl husleieberegning
23/08 www.styrevervregister.no - verv og økonomiske interessert
4/08 Åpning av Steinviklager for allmennheten - Spørsmål til ordførerenen 06.03.08
5/08 Interpellasjon - Opprop for et godt landbruksoppgjør
6/08 Interpellasjon - Miljøfyrtårn i Stjørdal kommune
Skriv navn på bokmerke
Åpning av møte
Kulturelt innslag David Aleksanser Nilsen Fantasi-Impromptu av Chopin
Eventuelt
Opprop og godkjenning av møteliste
11/08 Kontrollkomiteens årsrapport 2007
12/08 Ny regulering av Stjørdal sentrum
13/08 Kommunedelplan kultur
14/08 Plan 1 - 027 Stokkan ungdomsskole reguleringsplan
16/08 Etat omsorg - betalingssatser - økonomisk sosialhjelp
17/08 Etablering av NAV Stjørdal
webløsning fra Serit Itum