Stjørdal kommunestyre 31.01.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning m/ musikalsk innslag
Utdeling av erkjentlighetsgaver
Orientering HUNT3 i Stjørdal
Åpning av møtet og godkjenning av sakliste
Areal for mulig vegtrase øst for jernbanen - Skolegt og Gammelverksgt - midlertidig forbud mot deling og byggearbeid jfr. Pbl §33
Valg av utvalg for lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsrettsaker
Valg av meddommere til tingretten for perioden 2008 - 2012
Valg av jordskiftemeddommere for perioden 01.05.2008 - 30.04.2012
Beredskapsråd Stjørdal 2008 - 2011 - valg
Samfunnshuset A/L - eiendomsforhold
Økning av lærlingeplasser i Stjørdal kommune
Etat omsorg - betalingssats 2008 - transport dagtilbud
Vedtekter for barnehager
Reglement for godtgjørelse for folkevalgte
Interpellasjon - den kulturelle spaserstokk
Status for miljø og klimaplan i Stjørdal kommune - spørsmål
Skoleskyssordningen i Stjørdal - spørsmål
webløsning fra Serit Itum