Kommunestyremøte 04.10.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Sandskogan barnehage midlertidige lokaler - valg av
Spørsmål til ordfører Innbyggerne i Flora er veldig opptatt av hva som skjer med Tomtbakken
Strategiplan Omsorg 2030
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av saklista
Vedtektsendringer i barnehage
Utbygging av barnehage i Husbyåsen og Stjørdal kvinne og
Svar på søknad om tilskudd til drift av Lånkehallen
Stjørdal kulturskole - serviceerklæring og retningslinjer
Samhandlingsreformen - Tjenesteavtaler
Søknad om tidsbegrenset permisjon fra verv som folkevalgt
Stortings - og sametingsvalget 2013, fastsetting av valgdag
Økonomirapportering 2. tertial 2012
Strategidebatt for økonomiplan 2012 - 2016
Sammenslåing av havneselskapene i Trondheimsfjorden
2.gangsbehandling av reguleringsplan
Fastsetting av planprogram for område detaljplan 2-058 Hell
Skåråen Boligfelt, etappe 1 byggetrinn 3
Spørsmål til ordfører Vil ordfører medvirke til at det startes et ungdomsorkester med basis i kulturskolen?
Spørsmål til ordfører Tomtevalg for nye Hegra barneskole
webløsning fra Serit Itum