Kommunestyremøte 11.09. 2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning og opprop
Godkjenning av saklista
Brukerundersøkelser i Stjørdal kommune 2008
Stjørdal og Meråker næringsfond - valg av medlem og varamedlem
Næringsfond 2008 - Overføring av konsesjonsavgift
Salg areal Sutterøy - gnr. 82 bnr. 51 og areal mellom gnr. 82 bnr. 51 og gnr. 82 bnr. 53
Gjenkjøp av hjørnetomten på Sutterøy, gnr.82 bnr. 142
Gevingåsen næringsareal - salg av areal
Utvidelse av rådhuset, valg av entreprenør og oppjustering av kostnadsramme og finansiering
Politiske sekretærer i Stjørdal kommune
RV 705 - etablering av prosjekt til Nasjonal Transportplan 2010 - 2019
E6 Trondheim - Stjørdal. Bompengefinansiering av endeparsellene i Stjørdal og Trondheim; utvidelse av innkrevingen.
Politiutdanning i Stjørdal
Justering av møteplan 2. halvår 2008
webløsning fra Serit Itum