Kommunestyremøte 03.10.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning og evt. underholdning
Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 58/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019, Godkjenning av valg
PS 59/19 Valg av formannskap, ordfører og varaordfører for valgperioden 2019 - 2023
PS 60/19 Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 - 2023
PS 61/19 Valg av medlemmer og varamedlemmer til utvalg for Kultur, Næring og Miljø
PS 62/19 Valg av medlemmer og varamedlemmer til utvalg for Levekår i valgperioden 2019 - 2023
PS 63/19 Valg av medlemmer og varamedlemmer til utvalg for plan for valgperioden 2019 - 2023
PS 64/19 Valg av medlemmer til representantskapet KS
PS 65/19 Valg av medlemmer til Trondheimsregionen for valgperioden 2019 - 20203
PS 66/19 Valg av representanter til Midt - Trøndelag Regionråd
PS 67/19 Valg av medlem og varamedlemmer til representantskapet i Trondheim Havn IKS
PS 68/19 Valg av representanter til Innherred Renovasjon IKS for valgperioden 2019 - 2023
PS 69/19 Valg av valgutvalg (tidligere valgnemnd) for valgperioden 2019 - 2023
PS 70/19 Ungdomsrådet 2019-2020
PS 71/19 Vedtak om ekspropriasjon av veirett over eiendommen gnr/bnr 63/2
PS 71/19 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum