Kommunestyremøte 21.04.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Åpning og kulturinnslag
Opprop og godkjenning av sakliste
32/2016 Kommunepsykolog barn og unge
33/2016 1-259 Fagerlia boligområde - behandling av romprogram
34/2016 Retningslinjer for behandling av skjenke- og salgsbevillinger i Stjørdal kommune 2016-2020
35/2016 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2015
36/2016 Søknad om permisjon fra verv som folkevalgt - Toril Iren Kringen
37/2016 Årsrapporter 2015 Etater og enheter
38/2016 Kontrollkomiteens årsrapport for 2015
11/2016 Interpellasjon ordføreren: Anmodning til fylket om å prioritere fylkesveg 26 mellom Hell og Hegra
12/2016 Interpellasjon ordføreren: Åpen hall - tilbudet
13/2016 Spørsmål til ordføreren: Bruken av plaskuler på kunstgressbaner i kommunen
14/2016 Spørsmål til ordføreren: Bygg lokalt næringsliv og kompetanse innen lokale kjerneverdier
39/2016 Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum