Stjørdal kommunestyre 16. desember 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Åpning og musikkinnslag v / Stjørdal kulturskole
Opprop og godkjenning av saklista
Byggesaksbehandling og regulering - gebyr 2011
Årsavgift vann og avløp 2011
Brann - og feiervesenet - diverse tjenester / priser
Feieavgift 2011
Renovasjonsavgift 2011
Etat omsorg betalingssatser 2011
Kommunale idrettsanlegg - utleiesatser 2011
Kunstgressbanen - betalingssatser 2011
Stjørdal kulturskole - foreldrebetaling 2011
Betalingssatser - SFO skolefritidsordning
Sysselsetting av mennesker med redusert funksjonsevne. Opprettelse av fond, retningslinjer for bruk av økonomiske midler
Avskriving misligholdte krav 2010
Formannskapets disposisjonspost - tilføring av midler
Økonomiplan 2011 - 2014 og budsjett
Kommunal gjenkjøpsrett gnr. 107 bnr. 377
Bosetting av flyktninger i 2011
Interkommunalt samarbeid om Distriktsmedisinsk senter i Værnesregionen
IA - handlingsplan
Selbuskogen skisenter - søknad om å bli interkommunalt idrettsanlegg
Interpellasjon til ordfører - Redningsutstyr til brannkorpset
webløsning fra Serit Itum