Kommunestyremøte 24.04.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
Skatteregnskapet 2013
2. gangsbehandling av reguleringsplan
Velferdsteknologi - Bo lengre hjemme, prosjekt i Værnesregionen
Retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger
422985 - Ny Sandskogan barnehage, valg av entreprenører / finansieringsplan
Blues in Hell - Kommunal garanti 2014
Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum