Kommunestyremøte 23. januar 2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av sakliste
423945 Lånke bosenter - rehabilitering til korttidsplasser
1-210 B Husbyåsen K1 - barnehage - detaljplan 2. gangsbehandling av reguleringsplanen
Vedtekstendring i barnehagene 2013
Betalingssatser for barnehageplass og kost i barnehage
Stjørdal fjernvarme - innbetaling økt egenkapital
Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum