Kommunestyremøte 19.05.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
50/2016 Endring av betalingssatser/oppholdstid i SFO 01.08.2016
Innledning og underholdning
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Opprop og godkjenning av sakliste
56/2016 Intensjonsavtaler kommunesammenslåing - Stjørdal, Frosta, Tydal, Meråker og Selbu
40/2016 Årsoppgjøret 2015 - Årsregnskap og årsrapport
41/2016 Tilbakemelding ikke gjennomførte kommunestyrevedtak fom 15.12 2011 - 19.11.2015
42/2016 IKT-strategi VR Oppvekst
43/2016 Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i et folkehelseperspektiv VR modellen
44/2016 Videre arbeid med innendørs velodrom
45/2016 Svar på søknad om kommunalt tilskudd til VM i rallycross 2016
46/2016 Avtaler med St.Olavs hospital
47/2016 Helhetlig pasientforløp i hjemmene - prosjekt
48/2016 2.gangsbehandling av reguleringsplan 1-255 E6 Helltunnelen - Værneskrysset
49/2016 Salg av Værnesgata 16
51/2016 Forskrift om ordensreglement med fraværsreglement og IKT reglement
52/2016 Sosialhjelpssatser ungdom
53/2016 Endring av retningslinjene etter alkoholloven §1-6
54/2016 Generalforsamlinger - kommunal representant 2016-2019
55/2016 Blues in Hell - Kommunal garanti 2016
16/2016 Interpellasjon til ordfører - Hvordan følges Hovedavtalen i Stjørdal kommune og hvordan er samarbeidet med tillitsvalgte
17/2016 Interpellasjon til ordfører - Trafikkgård
18/2016 Interpellasjon til ordfører - Sykefravær og arbeidsmiljø i barnevernet
19/2016 Interpellasjon til kommunestyret - Bruk av kommunal grunn i sentrum
20/2016 Interpaqllasjon til ordfører - Asylmottak
21/2016 Spørsmål til kommunestyret - Fylkesvegplan
webløsning fra Serit Itum