Kommunestyremøte 21.05.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.05.2015 - Hvordan ligger det an med oppfølgingen av vår egen Energi- og klimaplan?
Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 21.05.2015 - midlertidige ansettelser
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 21.05.15 - Dialogmøter med foreldreutvalget i kommunen
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 21.05.2015 - Spørsmål om arbeidsmiljøloven mm. i Stjørdal kommune
Tilbakemelding ikke gjennomførte kommunestyrevedtak i 2011, 12,13 og 14
Innledning og underholdning
Opprop og godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll
Spørsmål til ordføreren i kommunestyret den 21.05.2015 - Ny barnehage i Skjelstadmark
Sak - Norsk pelsdyrehold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?- Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 30.04.15
426928 - Byparken Husbyjordet - bestilling opsjon siste del av parken
Rassikring Forra
Stjørdal Kulturutvikling AS. Søknad om kommunal garanti for lån
Suppleringsvalg - Stjørdal Museum - Valg av nytt medlem
Husleie Kimen - Leiekontrakt mellom SKU AS og Stjørdal kommune
1-248 Sutterøy industriområde - områderegulering
1-238 Fosslivegen gnr/bnr 100/51 - 2. gangsbehandling av reguleringsplan
Borettslagsmodellen i Fosslivegen 18
1-251 Stjørdal sentrum - fastsetting av planprogram
Stjørdal kommune - regnskap 2014 - revisjonsberetning
Utredning av felles alarmsentral i Værnesregionen
Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
Driftssenter for elektroniske meldinger i Værnesregionen
Interkommunal kommuneoverlegefunksjon i Værnesregionen - Samfunnsmedisinsk enhet
Salg av BFT3 på Husbyjordet
Nytt bokmerke
Godkjenning av protokoll
webløsning fra Serit Itum